Regulamin

1. Doba hotelowa w Ośrodku trwa od godz 15.00 do godz 12.00 następnego dnia.
2. W dniu przyjazdu dokonuje się wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem przez okazanie ważnego dokumentu tożsamości (dowód tożsamości)
3. Opłata za pobyt w Ośrodku pobierana jest z góry za cały pobyt w dniu przyjazdu.
4. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
5. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio w recepcji Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia nie będą rozpatrywane.
6. Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany. Użytkownik zobowiązany jest naprawić lub odkupić zniszczoną rzecz jakościowo taką samą. W razie trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika będzie on obciążony kosztami zakupu zniszczonego przedmiotu.
7. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczane są na miejscu.
8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze.
9. Wczasowicz zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domku.
10. W godzinach od 22.00 do 6.00 rano obowiązuje cisza nocna.
11. Na terenie obiektu zabronione jest:
– zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki
– zachowywanie się w sposób ogólnie uznany za nieprzyzwoity,
– zakłócania spokoju osób odpoczywających w Ośrodku przez wczasowiczów i ich gości
12. Osoby nie będące wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia
13. Zezwalamy na pobyt w naszym ośrodku zwierząt domowych. Właściciele psów zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smyczy. Cena pobytu psa zgodnie z cennikiem.
14. Parking na terenie ośrodka jest bezpłatny.
15. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
16. Plac zabaw na terenie Ośrodka przeznaczony jest do korzystania przez dzieci wyłącznie pod opieką dorosłych.
17. Na terenie ośrodka zabrania się palenia ognisk.
18. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania zasad BHP oraz PPOŻ
19. Opłata za pobyt nie ulega zwrotowi.
20. Za zagubienie kluczy od domku pobierana jest opłata 50 zł.
21. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% w ciągu 10 dni roboczych od dokonania rezerwacji.
22. Na 3 dni przed przyjazdem prosimy telefonicznie potwierdzić przyjazd.
23. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
24. Opłata za sprzątanie w domku w czasie pobytu na życzenie klienta wynosi 30 zł. Opłata za pozostawiony domek po zakończonym pobycie nie posprzątany 60 zł.

Regulamin pobytu w Ośrodku obowiązuje od dnia 01.04.2019 r.

Zarząd Sport Camp Niepołomice Sp. z o.o.