Wyniki badania wody w Bobrowym Rozlewisku 07.22

Wszyscy mogą się bezpiecznie kąpać w Bobrowym Rozlewisku!
Mamy bardzo dobre wyniki badani, wszyscy mogą się bezpiecznie kąpać