Przykazanie siódme – nie kradnij

Byliśmy jedynym łowiskiem w Polsce bez punktu w regulaminie dotyczącego kradzieży ryb. Obdarzyliśmy wędkarzy zaufaniem i sądziliśmy, że tworzymy jedną rodzinę. Niestety odnotowaliśmy przypadki kradzieży ryb a przypominamy, że łowisko jest monitorowane. W związku z tym dodajemy punkt w cenniku kradzież ryb. Brzmi on następująco: Za kra­dzież ryb obo­wią­zu­je ka­ra fi­nan­so­wa 200 zł od każ­dego ki­lo­gra­ma przy­własz­czo­nej ry­by oraz bez­pow­rot­ny za­kaz wstę­pu na ło­wi­sko.

Przykro jest nam o tym pisać i straszyć karami, ale nie mamy wyboru.