5453

 


Rezerwaty przyrody

Na terenie Puszczy Niepołomickiej utworzono sześć rezerwatów przyrody, razem zajmujących powierzchnię 101,41 hektara. Są to: Lipówka, Wiślisko Kobyle, Długosz Królewski, Dębina, Gibiel oraz Koło. Znajduje się tu również wiele pojedynczych pomników przyrody.

Rezerwat Lipówka został utworzony w 1957 roku. Jest to najstarszy rezerwat przyrody w Puszczy Niepołomickiej. Zajmuje on powierzchnię 25,73 hektara i jest rezerwatem ścisłym. Utworzono go z myślą o ochronie naturalnych drzewostanów dawnej Puszczy Niepołomickiej. Występuje tu typowy grąd, w którym zachowało się naturalne zadrzewienie puszczańskie. Znajduje się tu również łęg olszowy oraz ols. Stwierdzono tu również występowanie niektórych reliktowych gatunków roślin górskich - starzec Fuchsa, gęsiówka Hallera i przetacznik górski.

Rezerwat Gibiel rozciąga się na powierzchni 29,79 hektara - to największy rezerwat przyrody w Puszczy Niepołomickiej. Utworzono go w roku 1961. Chroni on pierwotne, naturalne skrawki lasu. Znajduje się tu również wiele pomników przyrody oraz siedliska takich zwierząt jak: bocian czarny, myszołów, puszczyk, dzięcioł czarny i grubodziób. Jest to rezerwat ścisły.

Długosz Królewski to rezerwat ścisły o powierzchni 24,2 hektara, powstały w 1963 roku w celu zapewnienia ochrony licznym roślinom zarodnikowym i kwiatowym, a także grzybom kapeluszowym i różnym porostom. Szczególną uwagę poświęca się tu długoszowi królewskiemu - paproci znajdującej się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski, w kategorii zagrożenia V (gatunki zagrożone wyginięciem; w wypadku braku poprawy gatunki znajdujące się w tej kategorii zostaną przesunięte do kategorii wymierających).

Dębina jest rezerwatem ścisłym utworzonym w roku 19587. Zajmuje powierzchnię 13,14 hektara. Podobnie jak rezerwat Lipówka, obejmuje on fragmenty naturalnego grądu. Występuje tu starodrzewie dębowe w wieku nawet do 210 lat.

Wiślisko Kobyle to najmłodszy rezerwat w Puszczy Niepołomickiej. Został utworzony w 1970 roku na terenie 6,7 hektara. Chroni on wiele gatunków roślin wodnych. Rezerwat zawiera fragment starorzecza Wisły (1,5 kilometra długości) w procesie naturalnego zarastania. Występuje tu również bogaty las grądowy.

Rezerwat Koło, utworzony w 1962 roku, jest najmniejszym rezerwatem przyrody w całej Puszczy Niepołomickiej - rozciąga się na powierzchni 3,49 hektara. Rezerwat powstał w celu zapewnienia ochrony fragmentom naturalnego grądu i starorzecza wiślańskiego. Jest on siedliskiem dla chrząszczy kozioroga dobosza i pachnicy dębowej oraz dla płazów: kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Gniazdują tu również takie ptaki jak: muchówka białoszyja, dzięcioł czarny, orlik krzykliwy, derkacz, włochatka i puszczyk uralski.

Our website is protected by DMC Firewall!