5453

 

Regulamin Łowiska


1. Przed przystąpieniem do wędkowania obowiązkowe jest zgłoszenie się do osoby obsługującej łowisko. Każda osoba zobowiązana jest do wpisania się do książki pobytu oraz uiszczenia opłaty
2. Przystąpienie do wędkowania jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu łowiska.
3. Osoba towarzysząca osobie wędkującej płaci za wstęp według cennika Łowiska.
4. Za osoby towarzyszące odpowiedzialność ponosi wędkarz.
5. Opłata za jedną osobę upoważnia do zajęcia jednego podestu.
6. Łowienie może odbywać się wyłącznie z podestów do tego przeznaczonych.
7. Wędkujący zobowiązany jest posiadać odpowiednią siatkę do przechowywania ryb, matę, podbierak, przyrząd do wyjmowania haczyków oraz płyn do dezynfekcji
8. Każda osoba wnosząca na łowisko dodatkowe przedmioty, zobowiązana jest przy wyjściu do okazani (otworzenia) ich w celu kontroli.
9. Po uprzednim uzgodnieniu z obsługą, istnieje możliwość pozostawienia złowionych ryb bez konieczności ich zakupu.
10. Jedna osoba może łowić ryby maksymalnie na dwie wędki.
11. Do momentu zapłaty, złowione ryby uznawane są za własność łowiska.
12. Ryby niewymiarowe oraz powyżej ustalonej wielkości i wagi należy jak najszybciej wpuszczać z powrotem do wody.
13. Każdy wędkujący zobowiązany jest do poddania się kontroli stanowiska, sprzętu oraz złowionych ryb na każdym etapie wędkowania.
14. Wędkujący zobowiązany jest do zachowania czystości na swoim stanowisku podczas jak i po okresie łowienia.
15. Wędkujący zobowiązany jest dbać o dobrą kondycję ryb, a zwłaszcza tych, których nie ma zamiaru zabierać.
16. W przepadkach szczególnych zastrzegamy sobie prawo do kontroli bagażu osobistego osoby wędkującej oraz osób towarzyszących na każdym etapie wędkowania.
17. W przypadku stwierdzenia kradzieży ryb ich cena wzrasta dziesięciokrotnie względem standardowego cennika ryb obowią-zującego danego dnia.
18. Obowiązuje bezwzględny zakaz wrzucania czegokolwiek do wody poza zanętą.
19. Rozpalanie ognisk możliwe jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych i po uprzednim uzgodnieniu z obsługą
20. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie łowiska.
21. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz
• Połowu na żywca
• Kładzenia ryb na gołej trawie
• Kąpieli na terenie łowiska
• Brania żywych ryb pod skrzela i robienia sobie z nimi zdjęć
• Zaśmiecania i zanieczyszczania łowiska i całego terenu
22. Nie odpowiadamy za osoby łowiące, towarzyszące, sprzęt oraz samochody pozostawione na parkingu.
23. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia oraz przypadki łamania regulaminu prosimy zgłaszać obsłudze łowiska.
24. Jakiekolwiek naruszenie regulaminu upoważnia obsługę i właściciela łowiska do wyproszenia, nałożenia kary pieniężnej (w przypadku kradzieży ryb) oraz pozbawienia prawa ponownego wstępu na łowisko (opłata za wstęp przepada).
25. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na łowisko bez obowiązku podania przyczyny.

Zarząd Sport Camp Niepołomice Sp. z o.o.

Łowisko, sklep

mail: lowisko@lowisko-niepolomice.pl
602-272-080


Godziny otwarcia

 

Codziennie:
od godziny 06.00 - do 1 godziny przed zmierzchem.

Łowienie nocne:
od godziny 19.00 do 9.00 po wcześniejszej rezerwacji i uzgodnieniu z obsługą.


carp

DMC Firewall is a Joomla Security extension!